PechaKucha Night Bratislava

je živá prezentácia architektov, dizajnérov, výtvarných umelcov,
teoretikov architektúry, dizajnu a výtvarného umenia a ďalších zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov a iniciatív. Tento formát založila dvojica architektov Klein/Dytham Architecture v Tokiu a od roku 2003 sa koná už vo viac ako 600 mestách po celom svete! Princíp PKN je dynamický. Každý z aktérov premietne 20 obrázkov, pričom každý obrázok zostáva na projekčnom plátne 20 sekúnd a tento čas je vyhradený pre komentár autora.

PechaKucha Night Bratislava organizuje občianske združenie PUNKT od roku 2008.

www.pechakucha.sk
www.pecha-kucha.org

PechaKucha Night Bratislava

is a live presentation of mainly local architects, designers, visual artists, related theoreticians and various cultural and social projects or initiatives. This form was founded by Klein/Dytham Architecture in Tokyo and from its beginning in 2003 it has spread into more than 600 cities around the world! The principle of PKN is dynamic. Each presenter shows 20 slides, while each slide is on for 20 seconds, which makes a total time of the speech 6 minutes and 40 seconds.

PechaKucha Night Bratislava is organized by n.g.o. PUNKT from 2008.

www.pechakucha.sk
www.pecha-kucha.org