18.6.2013
VYHLIADKOVÁ LAVIČKA - Slávnostné osadenie troch betónových Vyhliadkových lavičiek prebehne 21. júna o 17.00 hod. na Vajanského nábreží (vedľa Osobného prístavu), pri príležitosti otvorenia Staromestského letného festivalu.

Príďte si užiť výhľad na panorámu Dunaja zo Staromestského nábrežia! Ako ste si isto mnohí všimli, na Vajanského nábreží vyrástol protipovodňový múr a spolu s fyzickou tak vznikla aj vizuálna bariéra. Občianske združenie PUNKT a Nadácia PROVIDA prišli s návrhom vytvoriť dizajnovú lavičku, ktorá vráti návštevníkom benefit výhľadu na jedinečnú scenériu a skvalitní tento verejný priestor.

V marci minulého roku zverejnil PUNKT, o.z. súťaž na návrh lavičky, do ktorej sa prihlásilo rekordných 126 projektov s medzinárodným zastúpením. Autorkou víťazného návrhu s názvom “Posaďte sa!” sa stala dizajnérka Helena Bergerová. Realizácia bola umožnená aj vďaka podpore Nadácie PROVIDA, výrobcovi - firme KLOCOK s.r.o. materiálovej a technickej podpore od firiem Holcim a.s. a 30/70 productions s.r.o. a Fondu Táne Rosovej.

Facebook event
Tlačová správa

03.01.2013
PRVÉ VZORKY
Boli sme pozrieť prvé vzorky - skúšky materiálu na lavičku vo firme KLOCOK v Poprade.

27.07.2012
TESTOVANIE MODELU:
Model víťazného návrhu od dizajnérky Heleny Bergerovej bol vyrobený z drevotriesky v reálnej mierke a otestovaný na Rázusovom nábreží. Následne bude realizovaná výroba prototypu. Pravdepodobný termín osadenia prototypu na nábreží je začiatkom septembra. Výstava všetkých súťažných návrhov bude v termíne 19.-23. septembra počas festivalu Dizajnvíkend Bratislava v Pisztoryho paláci.

11.05.2012
INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH SÚŤAŽE:
K termínu 30. 4. 2012 prišlo do súťaže 126 návrhov!
Porota hodnotila v troch kolách, a to podľa nasledovných kritérií:

1. Názor / Statement - nápaditá reakcia na problém nábrežia
2. Dizajn - estetická kvalita, vzťah k miestu, svetový kontext, inovatívny prístup
3. Funkčnosť - bezpečnosť, súlad s normami, zdravotná nezávadnosť, ľahká údržba
4. Identita miesta - vizuálny akcent, signifikantnosť
5. Efektivita - cenová optimálnosť výrobných postupov, materiálu, preprava a skladovateľnosť

Do druhého kola postúpilo 43 návrhov.
Do tretieho kola postúpilo 11 návhrov.

Nakoniec sa porota rozhodla určiť prvé, druhé a tretie miesto a zároveň špeciálne uznanie. Finančná odmena prislúcha len prvému miestu.


1. miesto - HELENA BERGEROVÁ

Odôvodnenie poroty: Porota ocenila tvarovú jednoduchosť s adekvátnym merítkom, prirodzenosť akou autorka rieši zvýšenie sedenia a variabilutu umiestnenia (nie len na Rázusovom nábreží). Dizajn reaguje na kontext prostredia, pričom má potenciál vytvoriť novú identitu miesta / mesta. Zároveň spĺňa kritérium efektivity.
Viac info o návrhu tu.

2. miesto - OSTBLOK (MAJO LUKÁČ, MAROŠ SCHMIDT)

Odôvodnenie poroty: Porota ocenila inovatívny prístup v riešení problému - protipovodňový múr. Autori zvolili minimálny zásah do prostredia a súčasne pri navrhovaní prihliadali na ľahkú vyrobiteľnosť a v prípade povodňovej pohotovosti ľahkú demonotaveľnosť.
Viac info o návrhu tu.

3. miesto - TOMÁŠ LETENAY

Odôvodnenie poroty: Porota ocenila inovatívny prístup použiteľný i na iných miestach v Bratislave. Kvalitné funkčné riešenie spojené s charakteristickým tvarom.
Viac info o návrhu tu.

Špeciálne uznanie poroty - ĽUBOMÍR BÍZIK, MIROSLAV JURÁŠ,
PETER NAGY

Odôvodnenie poroty: Porota hodnotila tento návrh ako jedno z najlepíšch riešení predmetného miesta. Ocenila komplexné riešenie s kvalitou výrazného krajinného prvku.
Návrh integroval viacero funkcií požadovaných od moderného verejného priestoru mesta. Avšak návrh presiahol merítko súťaže pokiaľ ide o finančnú náročnosť a preto nemohol byť vyhodnotený ako víťazný.
Viac info o návrhu tu.

Víťazke gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu v rámci realizácie.

Vizualizácie ocenených návrhov budú zverejnené čoskoro.
O pripravovanej výstave všetkých prihlásených návrhov, ktorá sa uskutoční v rámci festivalu Dizajnvíkend Bratislava (19. - 23. 9. 2012), budeme informovať priebežne.

29.3.2012
PUNKT vyhlasuje verejnú anonymnú súťaž na vypracovanie návrhu:
VYHLIADKOVÁ LAVIČKA PRE STARÉ MESTO

Prvá cena: 1500,- € a realizácia
Uzávierka: 30. apríl 2012

Víťazný návrh má zatraktívniť Rázusovo nábrežie v Bratislave a reagovať na problém znemožneného výhľadu na panorámu Dunaja – protipovodňový múr. Motiváciou pre realizáciu projektu VYHLIADKOVÁ LAVIČKA je iniciovanie väčšieho záujmu o verejný mestský priestor. V tomto prípade sa zameriavame na problematiku Rázusovho nábrežia v Bratislave. Mesto nedávno rekonštruovalo túto rozsiahlu zónu pozdĺž celého historické centra. Rekonštrukcia rieši predovšetkým problém záplav zdvihnutím protipovodňového múru. Osadené klasické mestské lavičky sú problematické a nevyhovujúce – neponúkajú benefit výhľadu na jedinečnú scenériu Dunaja. Nábrežná promenáda tak stráca na kvalite a atraktivite. Vyhlásením súťaže sme sa rozhodli reagovať na tento problém.

V prvej fáze projektu VYHLIADKOVÁ LAVIČKA plánuje Nadácia PROVIDA a Fond Táne Rosovej finančne podporiť výrobu 1- 6 ks lavičiek, ktoré budú inštalované na Rázusovom nábreží v Bratislave. Ďalšia výroba bude nasledovať v prípade dopytu a následne časť výnosu bude použitá na realizovanie ďalšieho ročníka súťaže.

Odbornú porotu tvoria:
Doc. Sylvia Jokelová – VŠVU Bratislava - pedagogička, Trivjednom - produktová dizajnérka
Mgr.A. David Karásek - mmcité - zakladateĽ, pedagóg
Mgr.art. Barbara Zavarská – Punkt o.z., architektka
Mgr. Ladislav Kossár – Nadácia PROVIDA - zakladateľ
Martin Ondreáš - 30/70 productions, sekcia výroby
Ing. Ernest Huska - Bratislava Stare Mesto, vedúci sekcie kultúry