1. miesto - HELENA BERGEROVÁ

Posaďte sa!

Posadiť sa nielen ako sadnúť si, ale aj ako do zeme. Do kvetináča, kedy ľudia môžu ozdobiť priestor, tak ako kvety. Sadnúť si na schody v kvetináči a pozerať sa na vodu a rozprávať sa, pre ľudí z cesty pôsobiť ako „živý kvet“.

„Kvetináč“ môže mať niekoľko podôb, rozmermi aj prevedením, zoskupením. Záleži od vzdialenosti od pozorovaného objektu, v tomto prípade Dunaja. V niektorých by mala byť zasadená zeleň,  vytvorí tak tieň na miestach, kde je nábrežie bez stromov a zjemní celok objektov. Rôzne výšky a rozmiestnenia dovolia komunikovať naraz viacerým ľudom, nielen dvom. Vyššie jednotlivé kvetináče sú určené pre „osamotených“ pozorovateľov.

Prevedenie:
Materiál – kovová konštrukcia s oplechovaním, prípadne betónový monolit. Betón časom dostane príjemnú patinu. Pri plechu by som volila korodovaný plech, vytvorí dojem starého. Rozoberateľný plášť tak, aby sa dal demontovať z betónovej platne. V oboch prevedeniach schodový stupeň drevený.
Monumentálnosť jednoduchej bežnej veci pôsobí domácky a úsmevne.