Bratislava Design Week

Dizajnvíkend je festival, ktorý vznikol v roku 2009 aby každoročne mapoval a zviditeľnil aktuálnu tvorbu mladých dizajnérov a zároveň oživil verejný priestor mesta. V meste hľadá zaujímavé lokality, ktoré chce znovu objavovať pre verejnosť. Súčasťou je veľká otvorená burza Designers United, štýlový piknik pod holým nebom, tvorivé dielne, výstavy vo výkladoch, odhalenie nového Bratislavského suveníru či prehliadky zabudnutých interiérov.

www.bratislavadesignweek.sk

Bratislava Design Week

Dizajnvíkend (Designweekend) is an annual festival that was founded in 2009 to map and present the current work of young designers and at the same time to boost public space of Bratislava. It searches for interesting sites of the city that seek to be reinvented by the public. This included big open market Designers United, stylish picnics in the courtyard of Slovak National Gallery, creative workshops, exhibitions in the shop windows, detection of new Bratislava souvenir or forgotten interior excursions.

www.bratislavadesignweek.sk

2015 8. – 14. jún
Centrála Laurinská 14

2014 september
Centrála Laurinská 14

2013 september
YMCA, Karpatská 2

2012 19.9. – 23.9.
Pisztoryho palác, Štefánikova 25

2011 28.9. - 2.10.
Pisztoryho palác, Štefánikova 25

2010 1.10. - 3.10.
Nádvorie SNG a vybrané lokality v Starom meste /
Slovak National Gallery & down town public space

2009 26.9. - 27.9.
Areál Ekoiuventy na Búdkovej ceste /
Open space of Ekoiuventa