Localicon

sprievodca po slovenskej architektúre / T-shirts, odznaky,
pohľadnice, filmy
V predaji v design shope Čerstvý dizajn / cerstvydizajn.sk

Localicon chce poukázať na jedinečnú slovenskú architektúru a stavebné dedičstvo, ktoré je často negatívne vnímané verejnosťou a niekedy aj samotnými architektmi a to len preto, že pochádza z obdobia komunizmu. V strede záujmu sú lokálne ikony, ktorými nie sú len ikonické stavby ako Slovenský rozhlas, Kamzík, Most SNP alebo Pamätník SNP v Banskej Bystrici, ale napríklad aj nedocenené stavby Vladimíra Dedečka či stavby, ktoré by mali byť začlenené medzi industriálne pamiatky.

Projekt chce osloviť širokú verejnosť a preto si nevyberá odborné médium a tradičnú formu. Localicon mení architektúru na príťažlivé logo, originálnu značku a volí si formu jednoduchej potlače na tričko. Cieľom projektu je dostať slovenskú architektúru na tričká medzi ľudí a podporiť tak jej pozitívne vnímanie verejnosťou. Tričko informuje o lokácii a autoroch architektúry, ktorá chce byť vystopovaná a znovuobjavená. Posilnenie dôležitosti tohto stavebného dedičstva posilňuje lokálnu identitu miesta. Komplexný obraz dotvárajú fotografie a texty o stavbách a ich autoroch spolu s fotodokumentáciou a krátkymi filmami. Projekt organizuje o.z. PUNKT vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.

www.localicon.sk


Localicon

Guide to Slovak Architecture / T-shirts, postcards, badges, films
To buy in the design shop Fresh Design / cerstvydizajn.sk

Localicon points out unique Slovak modern architecture and built heritage from 1960`s and 1970`s, perceived often negatively by the public and even by local architects due to its origin in the communist era. The focus is on local icons – the controversial monumental complexes as well as on smaller inputs or yet not recognized industrial heritage.

The impulse to start this project in 2008 was the lack of a coherent heritage policy in Slovakia, so typical for a post communistic society. The intention is to promote this architecture and reinforce its positive perception by broad public. Besides, a discussion on the topic of preservation and restoration of local modern heritage should be opened.

So far, the educative stage of the project was realized. To spread the knowledge we chose an informal way. Localicon transforms architecture into a catchy logo, an original sign in the form of a simple imprint on a T-shirt. The purpose is to bring out Slovak architecture to a pop culture and support the positive public attitude towards it. The shirts inform about the location and the authors of architecture that wants to be retraced and rediscovered. Strengthening the importance of architectural heritage reinforces the local identity of a place.

The result of the first stage of project is this web browser - a popular-science guide on Slovak modern architecture. Here is the architecture presented by series of T-shirts designed by chosen designers. The designs are contemporary reflections of cultural heritage, taking into consideration the characteristic essence of the architecture. The complex picture is supported by papers on architects and the buildings as well as a photo-documentation and even short movies.

www.localicon.sk