MEMORYKONTROL 1989/2009

Oral historický výskum prebiehajúci v roku 2009 v prostredí
akademickej komunity architektov na VŠVU v Bratislave. Rok
1989 ako východiskový bod úvah, reflexií a spomienok. Súčasné dejiny slovenskej architektúry slovami kľúčových protagonistov
- Ján Bahna, Imro Vaško, Miloslav Mudrončík, Štefan Šľachta,
Katarína Kuzmová (dcéra architekta Dušana Kuzmu).

www.memorykontrol.org

MEMORYKONTROL 1989/2009

An oral history research done in 2009 among the community of architects at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Year 1989 was taken as a starting point for thoughts, reflexions and memories. Contemporary history of Slovak architecture by words of the key protagonists - Ján Bahna, Imro Vaško, Miloslav Mudrončík, Štefan Šľachta, Katarína Kuzmová (daughter of architect Dušan Kuzma).

www.memorykontrol.org