Špeciálne uznanie poroty - ĽUBOMÍR BÍZIK, MIROSLAV JURÁŠ,
PETER NAGY

VÝHLIADKOVÁ LAVIČKA PRE STARÉ MESTO_Wave

Svojím tvarom elegantný a prevedením pohodlný mestský mobiliár, ktorý vráti Starému Mestu atraktívnosť promenády Rázusovho nábrežia, no hlavne výhľad na scenériu Dunaja.

Pri sedení na “vlnách” si človek opätovne uvedomí z rôznych uhlov krásu okolitých dominánt hradu, mosta, ako aj lesoparku, ktorý pôsobí na pohľad upokojujúcim dojmom, nachádzajúcim sa na druhom brehu rieky. “Wave” je kompaktná, no zároveň individuálna. Dizajnový koncept nechávame zámerne otvorený a univerzálny, aby mohol byť využitý podľa potrieb mesta a ľudí využivájúcich nábrežie Dunaja. V priestore vo vnútri lavičiek sa môže napríklad nachádzať detské ihrisko, priestor na odkladanie bicyklov, prípadne malý bufet.

Tvarové usporiadanie je taktiež univerzálne. Môžeme osadiť dva, tri alebo hneď všetkých päť kusov, prípadne iba jeden impozantný solitér, ktorý aj samostatne bude mať potrebné atribúty výhliadkovej lavičky. Svojou rôznorodou výškou jednotlivých ostrovov, spĺňa navrhovaný mobiliár kritériá príjemného sedenia pre jednotlivcov, ako aj skupiny ľudí. Už tri prstence výškovo umožnia plnohodnotný výhľad cez 1,2 metrový protipovodňový múr. Akonáhle použijeme prstencov viac, dosiahneme tvarovo, aj výškovo odlišné ostrovy, z ktorých každý bude mať špecifický výhľad na panorámu daného prostredia. Nielen variabilná výška bola pre nás dôležitá, ale aj samotné pohodlie pri oddychu. Preto návh obsahuje rôzne šírky elíps, ktoré umožnia ľuďom prirodzenú rôznorodosť sedenia, či dokonca ležania.

Navrhnutím platne, plného stupňa na vyšších podlažiach sa vytvára využitelná plocha pre ďalšie aktivity. Je to napríklad plocha alternatívného pódia pre moderátorov, kameramanov, či fotografov, slúžiaca k zachyteniu dôležitých momentov pri rôznych podujatiach. Pouliční muzikanti si na vlnách môžu zahrať pár skladieb a aj takýmto spôsobom spríjemniť či zatraktívniť danú časť nábrežia.

Materiálovo navrhovanú konštrukciu tvorí kombinácia dreva s kovom. Organická silueta z drevených lisovaných platní tvoriaca jednotlivé stupne, môže byť alternatívne zamenená za lamely z masívneho dreva osadené smerom do stredu elipsy. Drevená konštrukcia je osadená na oceľové “L” profily, ohýbané za studena do vopred určených oblúkov. Efektivita výroby spočíva v návrhu rovnakých oblúkov, kombinovaných do rôznych častí konštrukcie. Rôznorodo usporiadané nosné oceľové stĺpiky uzavretého profilu sú opatrené pozinkovanou povrchovou úpravou a následne upravené praškovým lakom na vopred zvolený odtieň /napr. RAL 9016, resp. odtieň podobný už existujúcim pouličným lampám, ktoré sú súčasťou promenády/. Drevená konštrukcia je o oceľové prvky uchytená zo spodnej časti. Jednak pre príjemný vzhľad, ako aj pre zabezpečenie dlhšej trvácnosti jednotlivých spojov.

Sme presvedčení, že mobiliár elegantného, pohodlného, rôznorodo využiteľného typu prinavráti kvalitu a atraktivitu daného priestoru. A takou je práve naša Wave, viac ako lavička…