Rozvoj mesta je predovšetkým
rozvojom komunít

Občianske združenie Punkt vzniklo v roku 2007 za účelom propagácie a podpory výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Postupne sme rozšírili svoj zámer na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach: podpory komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojenia potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom, ako i zodpovedného nakladania s odpadom a jeho redukcie v praxi.

 

Podporujeme rozmanitosť v slovenskom umení a kultúre, komunitný rozvoj a aktívne občianstvo. Rozsahom svojich aktivít, jedinečným prepojením populárnych mestských projektov s kritickou reflexiou mestotvorby, ako i zapojením medzinárodných expertov a predstavovaním funkčných riešení zo zahraničia sme sa stali jedinou neziskovou organizáciou svojho druhu na Slovensku.


BOLI SME PRI TOMPrvý manuál verejných priestorov v Bratislave

Participatívny proces, ktorý sme na realizovali Panenskej ulici v Bratislave a v jej okolí viedol k vytvoreniu prvého manuálu verejných priestorov v Bratislave.

Mickiewiczova ulica otvorená pre dialóg

Počas pouličného festivalu WhatCity? na Mickiewičke sme uzavreli jednu z najfrekventovanejších ulíc v širšom centre BratislavyPilotný projekt manažmentu budov v Banskobystrickom kraji

Hľadanie náplne budovy bývalého gymnázia vo Zvolene participatívnym prístupom je prvým projektom svojho druhu v BBSK.