Zero Waste

Dostávame tému bezodpadového života do povedomia verejnosti

Na našich podujatiach sa snažíme redukovať odpad, predchádzať jeho vzniku, ale tiež inšpirovať a vzdelávať našich návštevníkov k bezodpadovému hospodáreniu. Dnes dosahuje množstvo zmesového komunálneho odpadu asi 5% z celkového množstva odpadu vyprodukovaného na Dobrom trhu. Všetko ostatné vytriedime, skompostujeme a úplne najlepší je odpad, ktorý vôbec nevznikne. Snaha znížiť ekologickú stopu nášho podujatia sa v našom prípade netýka len odpadu, ale aj fungovania organizačného tímu a nastavenia procesov.

Náš pouličný festival Dobrý trh je prvým Zero Waste podujatím na Slovensku.

V spolupráci s občianskym združením Inštitút cirkulárnej ekonomiky vytvorili koncept redukcie odpadu aj pre iné festivaly. Tento koncept využíva princípy cirkulárnej ekonomiky a Zero Waste.  V oblasti redukcie odpadu na podujatiach poskytujeme odborné poradenstvo. V roku 2019 sme usporiadali workshop s názvom Festival bez odpadu pre organizátorov verejných podujatí.

Naše projekty