Nápady pre
inkluzívne mestá

Spolupracujeme so súkromným aj verejným sektorom na projektoch zapojenia verejnosti do plánovania, výskumných štúdiách týkajúcich sa miest, odborných konferenciách a verejných podujatiach. S naším tímom odborníkov vieme skúmať problémy a prinášať aj odporúčania. Našou doménou je prepájanie odbornej a laickej verejnosti za účelom zlepšenia životného prostredia v meste.Hovoríme ľudskou rečou

Dialóg je pre nás základom rozvoja mesta. Samosprávam alebo investorom sa nie vždy podarí svoje zámery zrozumiteľne formulovať a naopak, hlas občanov nie je v debate o tom, ako majú mestá vyzerať, počuť. Našou prácou je nastavenie správnej komunikácie pri spoločnej tvorbe mesta.


Zapájame verejnosť do plánovania

Veríme, že obyvatelia by sa mali stať súčasťou plánovania našich miest. Proces však musí byť dobre nastavený a diskusia profesionálne moderovaná. Iba tak môže byť dialóg prínosný pre obe strany. Pri našich projektoch dávame dôraz na facilitáciu a odborne stanovené rámce občianskej participácie.
Skúmame mestá a miesta

Pripravujeme odborné štúdie, ktoré vám umožnia lepšie spoznať mesto, lokalitu alebo miestnu komunitu. Využívame rôzne metódy zberu dát, dotazníkové prieskumy, odborné rozhovory, focusové skupiny, terénny výskum. Pozrite si naše doterajšie výsledky tu.


Pripravujeme podujatia spolu s obyvateľmi

Rozvoj lokálnych komunít a chápanie potrieb obyvateľov sú pre našu prácu kľúčové. Preto sú susedia neodmysliteľnou súčasťou našich projektov. Po rokoch prípravy podujatí a susedských stretnutí už na ich oslovenie máme know-how.