Prepájame mesto
s jeho obyvateľmi

Spolupracujeme so súkromným aj verejným sektorom na projektoch zapojenia verejnosti do plánovania, výskumných štúdiách týkajúcich sa miest, odborných konferenciách a verejných podujatiach. S naším tímom odborníkov skúmame problémy a prinášame odporúčania. Našou doménou je prepájanie odbornej a laickej verejnosti za účelom zlepšenia životného prostredia v meste.


Zapájame verejnosť do plánovania

Realizovali sme už viacero na mieru ušitých participatívnych procesov. Veríme, že obyvatelia by sa mali stať súčasťou plánovania našich miest. Proces však musí byť dobre nastavený a diskusia profesionálne moderovaná. Iba tak môže byť dialóg prínosný pre obe strany. Pri našich projektoch dávame dôraz na facilitáciu a odborne stanovené rámce.
Skúmame mestá a miesta

Pripravujeme odborné štúdie, ktoré vám umožnia lepšie spoznať mesto, lokalitu alebo miestnu komunitu. Využívame rôzne metódy zberu dát: dotazníkové prieskumy, odborné rozhovory, focusové skupiny, terénny výskum, ktoré sú spracované podľa zvolenej výskumnej metódy. Do prípravy zapájame okrem obyvateľov aj odborníkov z rôznych sfér. Výsledky študií prinášame v graficky prívetivej forme.


Pripravujeme podujatia spolu s obyvateľmi

Rozvoj lokálnych komunít a chápanie potrieb obyvateľov sú pre našu prácu kľúčové. Preto sú susedia neodmysliteľnou súčasťou našich projektov. Po rokoch prípravy podujatí a susedských stretnutí už na ich oslovenie máme prax, vďaka ktorej sa nám darí získavať si dôveru obyvateľov. Naše stretnutia sú profesionálne moderované, odborne komunikované a časovo efektívne.Hovoríme ľudskou rečou

Správne uchopená dialóg je pre nás základom rozvoja mesta. Samosprávam alebo investorom sa nie vždy podarí svoje zámery zrozumiteľne formulovať a naopak, hlas občanov nie je v debate o tom, ako majú mestá vyzerať, počuť. Našou prácou je nastavenie správnej komunikácie pri spoločnej tvorbe mesta. Pri tvorbe výstupov a navrhovaní stretnutí je pre nás dôležitá grafická zrozumiteľnosť, atraktivita a dôsledná komunikácia.