Participatívne procesy

Zapájame verejnosť do plánovania mesta

Zaoberáme sa návrhom metodiky a realizáciou participatívnych procesov, týkajúcich sa napríklad obnovy verejných priestranstiev či budov pre samosprávy i súkromný sektor. V rámci našich služieb ponúkame riešenia na kľúč: odborné vedenie procesov, dizajn a facilitáciu participatívnych stretnutí, PR stratégiu, vypracovanie štúdií, a najmä ľudskú komunikáciu s rôznymi komunitami.

V roku 2017 sme pripravovali participatívny proces v zóne Panenská v bratislavskom Starom Meste, ktorý viedol k vytvoreniu prvého manuálu verejných priestorov v hlavnom meste (2018). Pripravovali sme aj participatívny prieskum na Mickiewiczovej ulici v Bratislave (2017-18), ktorý bol základom pre odborný workshop a pilotný projekt uzávierky tejto frekventovanej ulice počas podujatia WhatCity? na Mickiewičke (2018). Pre Banskobystrický samosprávny kraj sme zapájali verejnosť do pilotného projektu využitia budovy bývalého gymnázia na zvolenskom sídlisku Sekier (2018-19). Realizovali sme aj viacero odborných workshopov, susedských stretnutí a atraktívnych verejných podujatí.

 

Naše projekty