Rozvoj mesta
je predovšetkým
rozvojom komunít

Občianske združenie Punkt vzniklo v roku 2007 za účelom propagácie a podpory výskumu v oblasti dizajnu, výtvarného umenia, architektúry a urbanizmu. Postupne sme rozšírili svoj zámer na komplexnú podporu rozvoja mesta na rôznych úrovniach: podpory komunitného života a miestnej ekonomiky, prepojenia potrieb obyvateľov s urbánnym rozvojom, ako i zodpovedného nakladania s odpadom a jeho redukcie v praxi. Rozsahom svojich aktivít sme sa stali jedinou neziskovou organizáciou svojho druhu na Slovensku.Prvý manuál verejných priestorov v Bratislave

Participatívny proces, ktorý sme v roku 2017-18 na realizovali Panenskej ulici v Bratislave a v jej okolí viedol k vytvoreniu prvého manuálu verejných priestorov v Bratislave. Participáciu a manuál si vyžiadala silná komunita obyvateľov aj na základe spolupráce s podujatím Dobrý trh, ktorý v oblasti pripravujeme už nikoľko rokov. 

Mickiewiczova ulica otvorená pre dialóg

Počas pouličného festivalu WhatCity? na Mickiewičke sme v roku 2018 uzavreli jednu z najfrekventovanejších v Bratislave a usporiadali tu susedský festival. V rámci projektu sme v štvrti robili aj rozsiahly participatívny prieskum a expertný workshop s odborníkmi. Počas festivalu sme usporiadali aj netradičnú konferenciu vo formáte jeden na jedného.Pilotný projekt manažmentu budov v Banskobystrickom kraji

Hľadanie náplne budovy bývalého gymnázia vo Zvolene participatívnym prístupom je prvým projektom svojho druhu v BBSK. Pre banskobystrickú župu sme v roku 2018-19 realizovali proces zapojenia verejnosti na sídlisku Sekier.

Nové trhové miesta v Bratislave

Na základe našich aktivít v rámci podujatia Dobrý trh vyčlenila v roku 2013 mestská časť Staré Mesto všeobecne záväzným nariadením nové miesta pre príležitostné trhy na Panenskej ulici, Jakubovom námestí, Námestí SNP a ďalšie.Ocenili nás za odpadové hospodárstvo

Podujatie Dobrý trh je prvým zero waste podujatím na Slovensku. Za našu snahu o znižovanie odpadu sme dostali v roku 2017 ocenenie Zlatý mravec. Naše aktivity v oblasti odpadového hospodárstva ocenila aj firma JRK Slovensko.

Ocenenia pre Dobrý trh

V roku 2016 sa laureátkami Ceny Júliusa Satinského – Bratislavská čučoriedka v kategórii Idea – počin stali Barbara Zavarská a Illah van Oijen za podujatie Dobrý trh a koncept oživenia ulíc a dvorov starej Bratislavy.

V roku 2024 sa obe zakladateľky stali aj laureátkami Ceny primátora Bratislavy 2024 za prínos k rozvoju komunít a susedstiev v Bratislave, osobitne za dlhoročnú organizáciu a spájanie ľudí na Dobrom trhu.