Dobrý trh

Pouličný trh lokálnych producentov a susedských prevádzok

Dobrý trh je podujatie, ktoré od roku 2011 oživuje mestský verejný priestor, podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce výrobky a produkty rozmanitých kultúr. Okrem stánkov s kvalitnými potravinami, originálnym dizajnom, knihami, doplnkami a oblečením, na Dobrom trhu nájdete mnoho zážitkov – prekvapivé umelecké inštalácie, výnimočné koncerty, workshopy pre deti aj dospelých, stretnutia s kamarátmi a zaujímavými ľuďmi.

Dobrý trh sa koná v troch lokalitách v Bratislave: na Jakubovom námestí, Panenskej ulici a na Námestí SNP. Pri príprave programu Dobrého trhu nám záleží na intenzívnej spolupráci s lokálnou komunitou, susedmi, prevádzkami a organizáciami v okolí, preto je každý trh špecifický a prispôsobený lokalite. Naše podujatie pripravujeme v bezodpadovom štandarde, používame len kompostovateľné riady, poctivo triedime odpad a snažíme sa predchádzať jeho vzniku.

www.dobrytrh.sk

Verejná zbierka na podporu Dobrého trhu s názvom „Dobrovoľné vstupné“ pod registračným číslom 101-2023-253205

Naše projekty