ctzn.sk

Online platforma o ľuďoch a mestách

Citizen je kritická online platforma pre architektúru a urbanizmus, environmentálne témy, participatívne procesy a udržateľný rozvoj. Vznikla na pevných základoch živej platformy WhatCity? a presunula sa do online priestoru, kde ponúka stály a trvalý priestor pre dôležité témy a projekty.

Vďaka spojeniu občianskych iniciatív, odborníkov a autorít prinášame komplexný pohľad na mesto a jeho architektúru. Riešime témy udržateľnosti, komunít, inkluzivity a odolnosti s cieľom približovať rozvoj mesta jeho obyvateľom.

Viac sa dozviete tu: https://ctzn.sk

ctzn

Naše projekty