Localicon

Sprievodca po slovenskej architektúre

Localicon chce poukázať na jedinečnú slovenskú architektúru a stavebné dedičstvo, ktoré je často negatívne vnímané verejnosťou a niekedy aj samotnými architektmi a to len preto, že pochádza z obdobia komunizmu. V strede záujmu je veľkorysá architektúra, diela ako Slovenský rozhlas, Kamzík, Most SNP alebo Pamätník SNP v Banskej Bystrici, ale aj napríklad nedocenené stavby Vladimíra Dedečka či stavby, ktoré by mali byť začlenené medzi industriálne pamiatky.

Východiskovým impulzom projektu Localicon založeným v roku 2008 je problematické vnímanie ochrany kultúrnych pamiatok druhej polovice 20. storočia, typické pre post-komunistickú spoločnosť. Zámerom je zviditeľniť túto architektúru a podporiť jej pozitívne vnímanie širokou verejnosťou, posilniť lokálnu identitu miesta.

Projekt chce osloviť širokú verejnosť a preto si nevyberá odborné médium a tradičnú formu. Localicon rozmieňa architektúru na príťažlivé logo, originálnu značku a volí si formu jednoduchej potlače na tričko, odznak, pohľadnicu a najnovšie 3D modely v Snow Globes. Localicon je na hrane pop kultúry, pričom považuje za dôležité vzdelávať – informuje o architektúre a jej autoroch, nabáda na jej vystopovanie a znovuobjavenie.

localicon.sk

Naše projekty