Bratislava Design Week

Medzinárodný festival súčasného dizajnu (2007-2016)

Bratislava Design Week je najintenzívnejšie medzinárodné podujatie súčasného dizajnu na Slovensku. Vzniklo v roku 2009 ako Dizajnvíkend, od roku 2013 ako Bratislava Design Week. Organizátori prezentujú to najlepšie z domácej scény: výrobcov, predajcov, dizajnérov, nezávislé značky, študentov dizajnu, experimentálny dizajn, módu a vybrané projekty a dizajnérov zo zahraničia.

BADW hľada prepojenie dizajnu s inými umeleckými žánrami – s výtvarným umením, hudbou či filmom. Od roku 2016 je hlavným organizátorom festivalu o. z. Aparát.

bratislavadesignweek.sk

Naše projekty