WhatCity?

Dialógy o našich mestách

WhatCity? je formát prednášok a workshopov, ktorý hľadá nové stratégie pre zlepšenie životného prostredia v meste. Prepája občianske iniciatívy, odborníkov a mestské autority. WhatCity? od roku 2014 funguje ako živá platforma, ktorej snahou je zlepšiť kvalitu mestského prostredia a priniesť transparentné postupy pri tvorbe mesta. Prostredníctvom miestnych i zahraničných expertov prináša nové perspektívy pre urbanistický rozvoj Bratislavy a iných slovenských miest.

WhatCity? prebieha v rôznych formátoch, ako klasická konferencia, menší workshop alebo intenzívna výmena myšlienok jeden na jedného. V minulých rokoch sme sa počas konferencie WhatCity? venovali napríklad téme bezpečnosti, zdieľaniu či mestským komunitám. V roku 2018 sme zorganizovali street festival WhatCity? na Mickiewičke, ktorý na deň uzavrel pre dopravu jednu z najfrekventovanejších bratislavských ulíc.

whatcity.sk

Naše projekty