Vyhliadková lavička

Mobiliár poukazujúci na necitlivé riešenie protipovodňovej ochrany, ktorá obmedzuje výhľad na Dunaj (2012)

Projekt Vyhliadková lavička bol iniciovaný občianskym združením PUNKT a Nadáciou Provida v roku 2012. Spoločne sa rozhodli zrealizovať mestský mobiliár pre Bratislavu, ktorý by svojim dizajnom reagoval na vopred určené miesto v mestskej časti Staré mesto. V spolupráci s Oddelením kultúry Starého mesta bolo zvolené Vajanské nábrežie – pešia promenáda. Zámerom bolo poukázať na necitlivé riešenie protipovodňovej ochrany, ktorá obmedzuje výhľad na rieku Dunaj sediacim na lavičkách, osadených pozdĺž promenády.

V marci 2012 vyhlásilo občianske združenie PUNKT verejnú dizajnérsku Súťaž na návrh Vyhliadkovej lavičky pre Staré mesto. K termínu uzávierky súťaže – 30. 4. 2012 bolo prijatých 126 dizajnových návrhov, ktoré hodnotila odborná komisia v zložení – Ing. Ernest Huska, Doc. Sylvia Jokelová, Mgr.A. David Karásek, , ArD., Mgr. Ladislav Kossár, Martin Ondreáš, Mgr.art. Barbara Zavarská. Autorkou víťazného návrhu s názvom“Posaďte sa!” sa stala dizajnérka Helena Bergerová.

V novembri 2012 bol vybraný najvhodnejší z uchádzajúcich sa výrobcov – popradská firma KLOCOK, s.r.o., ktorá počas mesiacov marec – máj 2013 realizovala výrobu troch kusov Vyhliadkovej lavičky.  Pri príležitosti otvorenia Bratislavského kultúrneho leta 2013 – dňa 21. júna 2013 budú tri Vyhliadkové lavičky symbolicky odovzdané do užívania Starého mesta.

Naše projekty