Zero Waste

Dostávame tému bezodpadového života do povedomia verejnosti

Na našich podujatiach sa snažíme redukovať odpad, predchádzať jeho vzniku, ale tiež inšpirovať a vzdelávať našich návštevníkov k bezodpadovému hospodáreniu. Dnes dosahuje množstvo zmesového komunálneho odpadu asi 5% z celkového množstva odpadu vyprodukovaného na Dobrom trhu. Náš pouličný festival Dobrý trh je prvým Zero Waste podujatím na Slovensku.

V spolupráci s občianskym združením Inštitút cirkulárnej ekonomiky vytvorili koncept redukcie odpadu aj pre iné festivaly. Tento koncept využíva princípy cirkulárnej ekonomiky a Zero Waste.  V oblasti redukcie odpadu na podujatiach poskytujeme odborné poradenstvo. Pre organizátorov verejných podujatí od roku 2020 pripravujeme workshop Festival bez odpadu a vytvorili sme pre nich aj tlačenú zero waste príručku.

Naše projekty