European Design Stories

European Design Stories predstavuje medzinárodný kurátorsky projekt dokumentujúci príbehy zaujímavých tvorcov. Sme zberatelia intímnych okamihov v tvorbe, v premýšľaní o nej, v zachytávaní prostredia kde sa kreatívny proces odohráva. To všetko dokáže tlmočiť reč výsledného produktu.Nemáme limity v žiadnej oblasti dizajnu. Nezáleží na tom či ide o jednotlivca, štúdio, značku, alebo remeselníka. Hľadáme rôznorodé prístupy v dizajne, ktoré reflektjú súčasnú situáciu v jednotlivých krajinách, spoločnostiach, ale zároveň prinášajú niečo spoločné charakteristické pre túto dobu. Naším cieľom je ukázať dizajn ako jedinečnú dynamickú silu, ktorá posúva naše životy.

Projekt bol v roku 2015 podporený dotáciou z MKSR.

www.europeandesignstories.com

European Design Stories

European Design Stories represents an international curatorial project documenting stories in works by selected original creators. We are collectors of intimate moments in creative processes, ways of thinking, or working and living environments that best capture the narratives of final things. We don’t limit ourselves by any particular design field. No matter if it is an individual designer, studio, brand or craftsman. We seek various approaches in contemporary design that respond to current issues in particular countries or in the society in general nowadays. Thus our aim is to present design as a remarkable dynamic mover and an instrument, which enhances our lives.

www.europeandesignstories.com

22_euflagcreativeeuropecofundedposrgbleft-1.jpg
       
22_logo-eds.jpg