Susedské (po)rady

Susedské (po)rady

Punkt vyrástol na Panenskej ulici. Takmer 15 rokov tu organizujeme komunitný pouličný festival Dobrý trh. Pre nás je táto ulica vďaka intenzívnej a dlhodobej spolupráci s miestnou komunitou akýmsi laboratóriom dobrej štvrte v praxi. Na Panenskej sme sa naučili, čo to naozaj znamená robiť veci spolu, zdieľať priestor, akceptovať vzájomné rozdiely a spájať sa, keď je to potrebné. Súčasťou tejto spolupráce sú aj neformálne stretnutia susedov a priateľov Panenskej ulice a okolia, (po)rady.

Platforma susedských (po)rád je tu pre všetkých, ktorí majú chuť sa spoznať, navzájom informovať a spolupracovať. Je pre všetkých, ktorí majú pocit, že patria k susedstvu Panenskej ulice. Či už tu bývajú, starajú sa o svojich rodičov, pracujú, alebo ju proste majú “len” radi. V roku 2023 a 2024 sme zorganizovali a facilitovali tieto komunitné stretnutia v priestoroch zrekonštruovaného Starého Lýcea na Konventnej ulici. Podarilo sa nám so susedmi spustiť susedské odkazovače, v spolupráci so Starým mestom predstaviť kroky a postup revitalizácie štvrte aj pripraviť niekoľko vydaní Dobrého trhu či Warm Data Lab workshopov.

Vnímame potenciál siete susedov a samotnej štvrte, susedskými (po)radami reagujeme na potrebu susedov sa stretávať pravidelnejšie, spojiť sa nielen v rámci prípravy Dobrého trhu, ale aj v širšom kontexte pri rekonštrukcii štvrte a jej oživení. Našim cieľom je udržať si toto živé susedstvo, ktoré má svoju históriu, roky skúseností a zážitkov, väzby a vzťahy medzi ľuďmi. Rozvoj verejného priestoru a jednotlivé aktivity sa totiž nedajú izolovať od širšieho kontextu a kvality vzťahov v susedstve. Susedské (po)rady sa tak stali súčasťou našej činnosti na Panenskej ulici.

Organizujeme ich dvakrát ročne. Ak by ste sa do nich chceli zapojiť, prípadne sa chcete stať súčasťou Dobrého trhu a stretnutí k novinkám v okolí Panenskej ulice, napíšte nám mail na susedia@punkt.sk